tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Praktyki i obozy

PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych <<<
Regulamin zaliczenia czynności wykonywanych przez studenta na poczet praktyki zawodowej <<<

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych na kierunku WF w KANS w Jeleniej Górze w roku akademickim 2023/2024 <<<

Bogata oferta zajęć dydaktycznych, wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych pozwala studentom solidnie przygotować się do pracy w charakterze nauczycieli, a także instruktorów wychowania fizycznego. Doskonałą możliwością weryfikacji wiedzy oraz zdobycia dodatkowych umiejętności są praktyki .

Studenci kierunku Wychowanie Fizyczne odbywają cykl praktyk  szkole podstawowej, realizowanych  zgodnie z podstawą programową i obejmujących  praktykę asystencką oraz pedagogiczną.

W trakcie trwania praktyki studenci :
-  zapoznają się ze strukturą organizacyjną i warunkami pracy przedszkola i szkoły jako instytucji oświatowo – wychowawczych;
- uczestniczą w realizacji procesu nauczania wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole podstawowej;
- opanowują podstawowe umiejętności w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego.

DOKUMENTY

Karta przedmiotu - semestr  II <<<
Karta przedmiotu - semestr III <<<
Karta przedmiotu - semestr IV <<<
Karta przedmiotu - semestr V <<<
Karta przedmiotu - semestr VI <<<
Termin realizacji praktyki zawodowej w roku akademickim 2023/2024 <<<
Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<
Harmonogram praktyk <<<
Skierowanie na praktykę zawodową - semestr II <<<
Skierowanie na praktykę zawodową - semestr III <<<
Skierowanie na praktykę zawodową - semestr IV <<<​​​​
Skierowanie na praktykę zawodową - semestr V <<<
Skierowanie na praktykę zawodową - semestr VI <<<
Karta oceny praktyki zawodowej - semestr II<<<

         Karta oceny praktyki zawodowej - semestr III <<<   
Karta oceny praktyki zawodowej - semestr IV <<< 

Karta oceny praktyki zawodowej - semestr V <<<
Karta oceny praktyki zawodowej - semestr VI <<<
Sprawozdanie Studenta z praktyki zawodowej <<<
Procedura realizacji praktyki zawodowej <<<
Dziennik praktyki zawodowej - semestr II <<<
Dziennik praktyki zawodowej - semestr III <<<
Dziennik praktyki zawodowej - semestr IV <<<
Dziennik praktyki zawodowej - semestr V <<<
Dziennik praktyki zawodowej - semestr VI <<<
Regulamin i procedura realizacji praktyki zawodowej w semestrze VI w zakresie trener personalny <<<

OBOZY

W ramach kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne studenci uczestniczą w trzech obozach szkoleniowych:

-obozie letnim z zakresu sportów wodnych;

-obozie zimowym  z zakresu narciarstwa zjazdowego;

- obozie zimowym z zakresu narciarstwa biegowego;