tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zarządzenia Dziekana WNMiT 2021

Zarządzenie nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: realizacji praktyk zawodowych studentów II i III roku studiów kierunku Dietetyka na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia13 stycznia 2021 roku w sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego na kierunku Edukacja Techniczni-Informatyczna w roku akademickim 2020/2021 >>>

Zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów IV roku kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna >>>

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 16 marca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 dla studentów kierunku pielęgniarstwo >>>

Załącznik >>>

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 17 marca 2021 roku w sprawie:  zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych  w związku z zagrożeniem COVID-19 >>>

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 26 marca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zdalnej formy nauczania dla studentów Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych oraz zawieszenia praktyk zawodowych w związku z występowaniem epidemii COVID-19 >>>

Zarządzenie nr 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 26 marca 2021 roku w sprawie: wprowadza zasady zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie osiągniętych efektów uczenia się w czasie pracy zawodowej na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym >>>

Zarządzenie nr 8/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 09 kwietnia 2021 roku w sprawie: zasad organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 12 kwietnia 2021 r. na Wydziale  Nauk Medycznych i Technicznych w okresie pandemii COVID-19 >>>

Zarządzenie nr 9/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 07 maja 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów III roku kierunku PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia >>>

Zarządzenie nr 10/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 07 maja 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów II roku kierunku PIELĘGNIARSTWO studia drugiego stopnia >>>

Zarządzenie nr 11/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 07 maja 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów III roku kierunku DIETETYKA >>>

Zarządzenie nr 12/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 07 maja 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów III roku kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE >>>

Zarządzenie nr 13/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 25 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia, na czas pandemii COVID-19 >>>

Załącznik 1 >>>

Załącznik 2 >>>

Zarządzenie nr 14/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 02 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów IV roku kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna >>>

Zarządzenie nr 15/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów IV roku kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna >>>

Zarządzenie nr 16/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 16 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów III roku kierunku DIETETYKA >>>

Zarządzenie nr 17/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 01 lipca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów III roku kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE >>>

Zarządzenie nr 18/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 05 lipca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów IV roku kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna >>>

Zarządzenie nr 19/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 06 lipca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów III roku kierunku DIETETYKA >>>

Zarządzenie nr 20/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 19 lipca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia II terminu Egzaminów Dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo-studia drugiego stopnia >>>

Zarządzenie nr 21/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 13 września 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów III roku kierunku Wychowanie fizyczne >>>

Zarządzenie nr 22/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 28 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2021/2022 >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Załącznik nr 3 >>>

Załącznik nr 4 >>>

Załącznik nr 5 >>>

Zarządzenie nr 23/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 29 września 2021 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia <<<

Zarządzenie nr 24/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 29 września 2021 roku w sprawie: powołania Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia >>>

Zarządzenie nr 25/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 29 września 2021 roku w sprawie: powołania Kolegium Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych <<<

Zarządzenie nr 26/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 29 września 2021 roku w sprawie: powołania wydziałowej Komisji Finansów >>>

Zarządzenie nr 27/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 29 września 2021 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceny Nauczyciela Akademickiego >>>

Zarządzenie nr 28/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 29 września 2021 roku w sprawie: powołania opiekunów pierwszych roczników studiów w roku akademickim 2021/2022 <<<

Zarządzenie nr 29/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 22 października 2021 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym - kierunek Ratownictwo medyczne <<<

Zarządzenie nr 30/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 27 października 2021 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia studiów II stopnia nowego o profilu praktycznym na kierunku Wychowanie fizyczne <<<

Zarządzenie nr 31/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 27 października 2021 roku w sprawie: powołania opiekunów drugich roczników studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka w roku akademickim 2021/2022 <<<

Zarządzenie nr 32/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 15 listopada 2021 roku w sprawie: powołania opiekunów trzecich roczników studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2021/2022 <<<

Zarządzenie nr 33/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 15 listopada 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 <<<

Zarządzenie nr 34/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 23 listopada 2021 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji oraz Raportu Samooceny do Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Fizjoterapia <<<

Zarządzenie nr 35/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 3 grudnia 2021 roku w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych z trzecim rokiem wychowania fizycznego w formie on-line w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19 <<<

Zarządzenie nr 36/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 4 grudnia 2021 roku w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych z pierwszym rokiem fizjoterapii w formie on-line w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19 <<<

Zarządzenie nr 37/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 8 grudnia 2021 roku w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych z trzecim rokiem pielęgniarstwa I stopnia w formie on-line w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19 <<<

Zarządzenie nr 38/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 8 grudnia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych <<<

Załącznik <<<

Zarządzenie nr 39/2021 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 9 grudnia 2021 roku w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych z drugim rokiem pielęgniarstwa II stopnia w formie on-line w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19 <<<