tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Studenckie Koło Naukowe "DruKANS 3D"

Studenckie Koło Naukowe "DruKANS 3D"

 
Celem koła jest zaangażowanie studentów i społeczności akademickiej w nowe technologie służące do nowatorskiej metody druku 3d umożliwiające rozwijanie i pogłębianie zainteresowań z zakresu zastosowań elektrotechniki powiązanej z wydrukiem 3D. Umiejętności praktyczne doskonalone są przez realizowanie projektów, polegających na samodzielnym lub zespołowym opracowaniu
i wykonaniu modeli i urządzeń. W trakcie zajęć koła naukowego studenci poznają oprogramowanie, aplikacje i nowe technologie służące do druku 3d, zajmą się także badaniem właściwości filamentów.

Plan działań
Studenckiego Koła Naukowego "DruKANS 3D"
rok 2024

Cele:

 • Edukacja i Rozwój Umiejętności: Zapewnienie członkom koła praktycznej wiedzy
  i umiejętności z zakresu druku 3D.
 • Innowacje i Badania: Prowadzenie projektów badawczych związanych z drukiem 3D.
 • Współpraca Międzydziedzinowa: Realizacja interdyscyplinarnych projektów.
 • Społeczna Odpowiedzialność: Organizowanie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.
 • Promocja i Networking: Budowanie świadomości na temat druku 3D.
 

Plan działania koła:

 
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Zebrania
 • Organizacja regularnych spotkań.
 
Cały rok
Ustalenie planu działań
Przygotowanie:
 •  planu działań na rok 2024
 •  harmonogram u spotkań
 •  preliminarza
 
Styczeń
Współpraca z przemysłem
nawiązywanie współpracy z firmami
Cały rok
 
Pomoc przy organizacji wydarzeń uczelnianych
Pomoc w organizacji konferencji  Międzynarodowej Karkonoskiej Konferencji Naukowej.
Czerwiec
Wsparcie działań działu promocji 
Cały rok
 
Zajęcia z druku 3D
Realizacja projektów
 
Luty-wrzesień
Prezentacja  wykonanych prac
Październik/listopad
 
 
 
Opiekun koła : dr inż. Stanisław Maleczek