tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Plan studiów i karty przedmiotów - Pielęgniarstwo II stopnia

Plan studiów i karty przedmiotów - Pielęgniarstwo II stopnia

Plan studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 <<

Plan studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022 << 

Plan studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickiego 2022/2023 <<<

Plan studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickiego 2023/2024 <<<

DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW, WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019-2020

PIELĘGNIARSTWO STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  2019-2020

Semestr

1

2

3

4

Całkowita liczba punktów po semestrze

33

63

92

124

Deficyt całkowity

10

15

15

0

Minimalna liczba punktów ECTS po semestrze

23

48

77

124

Uchwała nr 34/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo (studia I i II stopnia) oraz wychowanie fizyczne dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020 <<<

 

DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO POSZCZEGÓLNYCH SEMESTRACH STUDIÓW, WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022-2023

PIELĘGNIARSTWO STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  2022-2024

Semestr

1

2

3

4

Całkowita liczba punktów po semestrze

33

59

87

120

Deficyt całkowity

8

12

15

0

Minimalna liczba punktów ECTS po semestrze

25

47

72

120

Zarządzenie nr 45/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023  >>>

Karty przedmiotów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021-2022

Karty przedmiotów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022-2023

Karty przedmiotów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023-2024