tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zarządzenia Dziekana WNMiT 2023


Zarządzenie nr 6/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia  Ratownictwo medyczne >>>

Zarządzenie nr 7/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie:
 wprowadzenia harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023. >>>

Załącznik nr 1 i 2 Pielęgniarstwo I i II stopnia >>>
Załącznik nr 3 Dietetyka >>>
Załącznik nr 4 Fizjoterapia >>>
Załącznik nr 5 Wychowanie Fizyczne >>>
Załącznik nr 6 Edukacja Techniczno - Informatyczna >>>

Zarządzenie nr 8/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie: wprowadzenia harmonogramu hospitacji studenckich praktyk zawodowych realizowanych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023>>>

Załącznik nr 1 Pielęgniarstwo >>>
Załącznik nr 2 Pielęgniarstwo  II stopnia >>>
Załącznik nr 3 Dietetyka >>>
Załącznik nr 4 Fizjoterapia >>>
Załącznik nr 5 Wychowanie Fizyczne >>>
Załącznik nr 6 Edukacja Techniczno - Informatyczna >>>

Zarządzenie nr 9/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia  >>>

Zarządzenie nr 10/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia wzoru kwestionariuszy z kryteriami wyboru placówki na praktyki zawodowe na kierunkach: Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo II stopnia, Fizjoterapia, Dietetyka, Wychowanie Fizyczne, Edukacja Techniczno – Informatyczna. >>>


Załącznik nr 1 i 2 Pielęgniarstwo I i II stopnia >>>
Załącznik nr 3 Fizjoterapia >>>
Załącznik nr 4 Dietetyka >>>
Załącznik nr 5 Wychowanie Fizyczne >>>
Załącznik nr 6 Edukacja Techniczno - Informatyczna >>>

Zarządzenie nr 11/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów III roku kierunku Dietetyka >>>

Zarządzenie nr 12/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo >>>

Zarządzenie nr 13/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia. >>>

Zarządzenie nr 14/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów III roku kierunku Wychowanie Fizyczne >>>

Zarządzenie nr 15/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów V roku kierunku Fizjoterapia. >>>
Załacznik >>>

Zarządzenie nr 16/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów IV roku kierunku EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA. >>>

Zarządzenie nr 17/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów III roku kierunku Wychowanie Fizyczne >>>

Zarządzenie nr 18/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów V roku kierunku Fizjoterapia. >>>
Załacznik >>>

Zarządzenie nr 19/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia  "Informatyka" >>>

Zarządzenie nr 20/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów III roku kierunku Dietetyka >>>

Zarządzenie nr 21/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia >>>

Zarządzenie nr 22/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie:powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych „ Medyczny trener personalny”. >>>

Zarządzenie nr 23/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów III roku kierunku Fizjoterapia >>>

Załącznik >>>
 

Zarządzenie nr 25/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów IV roku kierunku EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA. >>>

Zarządzenie nr 26/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Medycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze. >>>

Zarządzenie nr 27/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze. >>>

Zarządzenie nr 28/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 18 września 2023 roku w sprawie: powołania dla kierunku Pielęgniarstwo Doraźnej Komisji ds. uznawania efektów uczenia się na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze.powołania dla kierunku Pielęgniarstwo Doraźnej Komisji ds. uznawania efektów uczenia się na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze. >>>

Zarządzenie nr 29/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 18 września 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024 >>>

Zarządzenie nr 30/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 19 września 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w roku akademickim 2023/2024 >>>

Załącznik nr 1 Dietetyka >>>
Załącznik nr 2 Fizjoterapia >>>
Załącznik nr 3 Edukacja Techniczno - Informatyczna >>>
Załącznik nr 4 Pielęgniarstwo >>>
Załącznik nr 5 Pielęgniarstwo  II stopnia >>>
Załącznik nr 6 Wychowanie Fizyczne  >>>

Zarządzenie nr 31/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 26 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia III terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia >>>

Zarządzenie nr 32/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 2 października 2023 roku w sprawie: powołania opiekunów pierwszych roczników studiów w roku akademickim 2023/2024 >>>

Zarządzenie nr 33/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 2 października 2023 roku w sprawie: 
powołania opiekuna 
drugiego rocznika studiów w roku akademickim 2023/2024 na kierunku Pielęgniarstwo II stopnia >>>

Zarządzenie nr 34/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia >>>

Zarządzenie nr 35/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie: powołania Zespołów ds. Zapewnienia Jakości dla kierunków >>>

Zarządzenie nr 36/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczyciela Akademickiego >>>

Zarządzenie nr 37/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie: wprowadzenia harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024. >>>

Załącznik nr 1 i 2 Pielęgniarstwo I i II stopnia >>>
Załącznik nr 3 Dietetyka >>>
Załącznik nr 4 Fizjoterapia >>>
Załącznik nr 5 Wychowanie Fizyczne >>>
Załącznik nr 6 Edukacja Techniczno - Informatyczna >>>

Zarządzenie nr 38/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie: wprowadzenia harmonogramu hospitacji studenckich praktyk zawodowych realizowanych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024>>>

Załącznik nr 1 Pielęgniarstwo >>>
Załącznik nr 2 Pielęgniarstwo  II stopnia >>>
Załącznik nr 3 Dietetyka >>>
Załącznik nr 4 Fizjoterapia >>>
Załącznik nr 5 Wychowanie Fizyczne >>>
Załącznik nr 6 Edukacja Techniczno - Informatyczna >>>

Zarządzenie nr 38/2023 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych. >>>

Załącznik nr 1 >>>