tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Wymagane Dokumenty

Wymagane Dokumenty

Wymagane dokumenty:

Zanim rozpoczniesz rejestrację elektroniczną, polecamy przygotować wersje elektroniczne dokumentów i dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów:

 1. Fotografia cyfrowa
  • Zdjęcie kolorowe.
  • Rozdzielczość minimalna - 492 x 633 piksele, wielkość maksymala do 2,5 MB tak, aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).
  • Fotografia powinna być przygotowana według zasad zdjęcia do dowodu osobistego.
  • Zalecamy format jpg.
  • Jeżeli nie posiadasz cyfrowego zdjęcia do dowodu osobistego, dopuszczamy fotografię wykonaną samodzielnie, np. telefonem komórkowym. Należy pamiętać o przesłaniu pliku z fotografią cyfrową na urządzenie, z którego będzie dokonywana rejestracja online.
 2. Świadectwo dojrzałości
  • Przygotuj elektroniczną wersję świadectwa dojrzałości w formie skanu lub cyfrowej fotografii wykonanej np. telefonem komórkowym.
  • Wielkość pliku nie powinna przekraczać 5 MB.
  • Plik z cyfrowym świadectwem dojrzałości powinien w nazwie zawierać inicjał imienia i pelne nazwisko.
  • Należy pamiętać o przesłaniu pliku z cyfrową wersją świadectwa dojrzałości na urządzenie, z którego będzie dokonywana rejestracja online.
  • Zalecamy format jpg.
 3. Opłata Rekrutacyjna
  • Musisz dokonać wcześniej opłaty rekrutacyjnej dla osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w kwocie 85 zł,
  • Opłata w formie przelewu na konto Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych:
   Santander Bank Polska
   90 1090 1926 0000 0005 1400 5976
  • W tytule przelewu należy podać IMIĘ, NAZWISKO KANDYDATA oraz NAZWĘ KIERUNKU studiów, na który chcesz być przyjęty.
  • Odnotujemy Twoją wpłatę po zaksięgowaniu.
 4. Numer PESEL
  • Przygotuj sobie numer ewidencyjny PESEL, który będziesz podawać podczas rejestracji elektronicznej.
 5. Seria i numer dowodu osobistego
  • Przygotuj sobie serię i numer dowodu osobistego, które będziesz podawać podczas rejestracji elektronicznej.
 6. Dodatkowe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na kierunku:
  • PIELĘGNIARSTWO studia drugiego stopnia (MAGISTERSKIE)
   Cyfrowa wersja w formie skanu lub fotografii dyplomu wraz suplementem ukończenia studiów pierwszego stopnia (dyplom licencjata).
  • WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT - studia drugiego stopnia (MAGISTERSKIE)
   Cyfrowa wersja w formie skanu lub fotografii dyplomu wraz suplementem ukończenia studiów pierwszego stopnia (dyplom licencjata).
   Zaświadczenie o średniej wszystkich ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia<<<

W przypadku zapisu na kierunki: pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, dietetyka oraz fizjoterapia pobranie skierowania na badania lekarskie
Skierowanie Pielęgniarstwo I i II stopień
Skierowanie Dietetyka
Skierowanie WF i Sport 
Skierowanie Fizjoterapia
Wychowanie Fizyczne


WYKAZ PLACÓWEK BADAJĄYCH KANDYDATÓW NA STUDIA 

 

Dla sprawnego zarejestrowania się online zalecamy użycie komputera stacjonarnego lub laptopa (rejestracja za pomocą smartfona może nie przebiegać poprawnie). Zalecamy korzystanie z aktualnej przeglądarki Mozilla Firefox (inne przeglądarki internetowe mogą nie działać poprawnie).

Przy braku możliwości utworzenia nowego konta w Wirtualnym Dziekanacie lub innych trudności, prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym dziekanatem.

Proces rejestracji do systemu rekrutacji online możesz rozpocząć w każdej chwili klikając przycisk rejestracja online. Po założeniu konta i pierwszym logowaniu możesz zacząć wprowadzać wymagane dane oraz wybrać swój kierunek studiów. Proces rekrutacji zostanie jednak zakończony w momencie dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Wszystkie wprowadzone wcześniej przez Ciebie dane zostają automatycznie zapisane na Twoim koncie na które możesz się ponownie zalogować w dowolnym momencie np. wtedy kiedy będziesz posiadał dokumenty niezbędne do dokończenia procesu rekrutacji. Nie będziesz musiał wprowadzać wprowadzonych wcześniej danych drugi raz.

 1. Ankieta osobowa
  • Po utworzeniu konta w WIRTUALNYM DZIEKANACIE, automatycznie otrzymasz maila zawierającego nazwę konta (login) oraz hasło za pomocą którego zalogujesz się do systemu.
  • Po zalogowaniu się należy przejść do zakładki "Krok 1: Wprowadzanie danych osobowych".
  • System poprowadzi Cię przez procedurę.
  • W tej części zostaniesz poproszony o przesłanie pliku z cyfrową fotografią.
  • Osoby, które zdawały tzw. "starą maturę" w polu wskazania OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) powinny wpisać "brak"
  • Po zakończeniu wprowadzania danych, system sprawdzi poprawność wypełnienia wymaganych pól i może Cię poprosić o ich uzupełnienie w razie błędu (krok niezbędny przed przystąpieniem do kolejnego etapu rejestracji).
 2. Wybór kierunku studiów
  • Po zakończeniu "Kroku1..." przejdź do zakładki "Krok 2: Moje kierunki"
  • Tutaj będziesz mógł wybrać kierunek studiów, na który aplikujesz.
  • Po dokonaniu wyboru kierunku pokaże się panel, dzięki któremu będziesz mógł edytować swoje dane oraz załączać wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.
 3. Załączanie dokumentów
  • Po wybraniu zakładki "Wymagane dokumenty" będzie dostępny panel, który umożliwi Ci przesłanie przygotowanych wcześniej cyfrowych wersji wymaganych dla danego kierunku studiów dokumentów, w tym cyfrowej wersji świadectwa dojrzałości (proszę nie drukować ankiety rekrutacyjnej przed załączeniem skanów dokumentów).
  • Po przesłaniu cyfrowych wersji dokumentów, będziesz miał możliwość podglądu ich statusu oraz nazwy.
  • Pamiętaj aby przejść do zakładki "Wydruki rekrutacyjne", w której zakończysz proces rejestracji, oraz zobaczysz swoją wypełnioną ankietę.
  • Zalecamy zachowanie wygenerowanego pliku z ankietą, gdyż możesz zostać poproszony o przesłanie go w formie elektronicznej lub wydrukowanie i podpisanie, a następnie dostarczenie do właściwego dziekanatu.