tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Uchwały Rady WPT 2019

Uchwały Rady WPT 2019

Uchwały Rady WPT 2019

Uchwała nr 1/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 lutego 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia modyfikacji planu nauczania na kierunku dietetyka w zakresie Dietoprofilaktyka i dietoterapia oraz w zakresie Dietetyka w rekreacji dla studentów, którzy rozpoczną studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia od roku akademickiego 2019-2020 i w kolejnych latach

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2019 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2019 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/2019 >>>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1/2019 >>>

Uchwała nr 2/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 lutego 2019 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania utworzenia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów inżynierskich I stopnia: informatyka inżynierska

Uchwała nr 3/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 lutego 2019 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania składu zespołu odpowiadającego za opracowanie dokumentacji dla kierunku studiów inżynierskich I stopnia: informatyka inżynierska

Uchwała nr 4/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 lutego 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia modyfikacji planu nauczania, zatwierdzenia korekty dopuszczalnego deficytu punktów ECTS oraz zaopiniowania dodatkowych efektów kształcenia/uczenia się na kierunku pielęgniarstwo dla studentów, którzy rozpoczęli studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2017-2018 i 2018-2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2019 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/2019 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2019 >>>

Uchwała nr 5/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 lutego 2019 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu studiów, w tym planu studiów dla kierunku studiów inżynierskich I stopnia informatyka inżynierska.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2019 >>>

Uchwała nr 6/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 lutego 2019 roku >>>

 

w sprawie: zaopiniowania profilu oraz matrycy kierunkowych efektów uczenia się dla studiów inżynierskich I stopnia na kierunku informatyka inżynierska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2019 >>>

Uchwała nr 7/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 lutego 2019 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania planu działalności Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2019 >>>

Uchwała nr 8/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 lutego 2019 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia 22 scenariuszy wysokiej wierności do Centrum Symulacji Medycznej – działanie prowadzone w ramach realizacji Programu Rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2019 >>>

Uchwała nr 9/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 lutego 2019 roku >>>

w sprawie: powołania nowego członka Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo

Uchwała nr 10/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 3 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania obszarów tematycznych prac dyplomowych dla studentów II-go roku kierunku  dietetyka, pielęgniarstwo  (studia  I-go  stopnia),  wychowanie  fizyczne  oraz studentów I-go roku kierunku pielęgniarstwo (studia II-go stopnia)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2019 >>>

Uchwała nr 11/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 3 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia z wyników walidacji efektów kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018-2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2019 >>>

Uchwała nr 12/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 3 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2019 >>>

Uchwała nr 13/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 3 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2019 >>>

Uchwała nr 14/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 3 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania korekty matrycy kierunkowych efektów uczenia się dla studiów inżynierskich I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2019 >>>

Uchwała nr 15/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 3 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia  modyfikacji programu  studiów,  w  tym  planu  studiów  dla  kierunku studiów inżynierskich I stopnia edukacja techniczno-informatyczna, dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2019 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2019 >>>

Uchwała nr 16/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 3 czerwca 2019 roku >>>

 

w sprawie: zaopiniowania przyporządkowania kierunku Edukacja techniczno-informatyczna prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dziedzin i dyscyplin

Uchwała nr 17/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym do dziedzin i dyscyplin

Uchwała nr 18/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów uczenia się na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2019 >>>

Uchwała nr 19/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów uczenia się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie Trener personalny oraz w zakresie Animator czasu wolnego dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2019 >>>

Uchwała nr 20/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia programu studiów, w tym zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów uczenia sięna studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2019 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2019 >>>

Uchwała nr 21/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia programu studiów, w tym zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów uczenia sięna studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2019 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2019 >>>

Uchwała nr 22/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia programu studiów, w tym zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów uczenia się oraz zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku dietetyka w zakresie Dietetyka w rekreacji oraz w zakresie Dietoprofilaktyka i dietoterapia dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2019 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 22/2019 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 22/2019 >>>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 22/2019 >>>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 22/2019 >>>

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 22/2019 >>>

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2019 >>>

Uchwała nr 23/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 czerwca 2019 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty w programie nauczania na studiach I stopnia kierunku edukacja techniczno-informatyczna w zakresie Inżynieria oprogramowania oraz Systemy i metody wizualizacji informacji dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2019 >>>

Uchwała nr 24/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 9 lipca 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia programu studiów na jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia  dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020 oraz korekta planu studiów na jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017-2018 oraz 2018-2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2019 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 24/2019 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 24/2019 >>>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 24/2019 >>>

Uchwała nr 25/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 9 lipca 2019 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, fizjoterapia i pielęgniarstwo (studia I i II stopnia) dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020 oraz na kierunku fizjoterapia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017-2018 i 2018-2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2019 >>>

Uchwała nr 26/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia korekty programu studiów, w tym zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów uczenia się na jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2019 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 26/2019 >>>

Uchwała nr 27/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia korekty programu studiów, w tym zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów uczenia sięna studiach I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/2019 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 27/2019 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/2019 >>>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 27/2019 >>>

Uchwała nr 28/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia korekty programu studiów, w tym zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów uczenia sięna studiach I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie Trener personalny oraz w zakresie Animator czasu wolnego dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28/2019 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 28/2019 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 28/2019 >>>

Uchwała nr 29/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia korekty programu studiów na studiach I stopnia na kierunku edukacja tchniczno-informatyczna w zakresie Inżynieria oprogramowania oraz Systemy i metody  wizualizacji informacji  dla studentów, którzy rozpoczeli studia od roku akademickiego
2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/2019 >>>

Uchwała nr 30/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2019 roku >>>

 

w sprawie: zaopiniowania nadawania uprawnień wychowawcy kolonijnego studentom kierunku wychowanie fizyczne, począwszy od studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017-2018

Uchwała nr 31/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2019 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania składu zespołu odpowiadającego za opracowanie dokumentacji dla kierunku studiów pierwszego stopnia sport i wellness

Uchwała nr 32/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2019 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania połowanie opiekunów praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach studiów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na rok akademicki 2019-2020

Uchwała nr 33/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2019 roku >>>

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2019 >>>

Uchwała nr 34/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2019 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo (studia I i II stopnia) oraz wychowanie fizyczne dla studentów, którzy rozpoczną studia od roku akademickiego 2019-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34/2019 >>>