tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zarządzenia Dziekana WNMiT 2020

Zarządzenie Dziekana WNMiT nr 1/2020 z dnia 27.01.2020 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dokonującej wyboru studentów kierunku dietetyka – nabór 2018/2019 - do udziału w „Warsztatach dietetycznych” realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego <<< <<<

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 10 marca 2020 roku w sprawie: monitorowania sytuacji epidemiologicznej na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych <<<

Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 10 marca 2020 roku w sprawie: badań ankietowych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych <<<

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 5 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia na czas pandemii COVID-19 realizowanego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej <<<

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2020 <<<

Zarządzenie nr 5/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 7 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku dietetyka studia pierwszego stopnia na czas pandemii COVID-19 realizowanego online <<<

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2020 <<<

Zarządzenie nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 11 maja 2020 roku w sprawie: realizacji praktyk zawodowych kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze <<<

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020 <<<

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2020 <<<

Zarządzenie nr 7/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 12 maja 2020 roku w sprawie: realizacji zajęć kształtujących umiejętności praktyczne i praktyk zawodowych kierunku Fizjoterapia na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze <<<

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2020 <<<

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2020 <<<

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2020 <<<

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 7/2020 <<<

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 7/2020 <<<

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 7/2020 <<<

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 7/2020 <<<

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 7/2020 <<<

Zarządzenie nr 8/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 12 maja 2020 roku w sprawie: realizacji praktyk zawodowych kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze <<<

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2020 <<<

Zarządzenie nr 9/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 12 maja 2020 roku w sprawie: realizacji zajęć kształtujących umiejętności praktyczne i praktyk zawodowych kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia  na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze <<<

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2020 <<<

Zarządzenie nr 10/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 13 maja 2020 roku w sprawie: procedury złożenia pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w  roku akademickim 2019/2020 <<<

Zarządzenie nr 11/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 13 maja 2020 roku w sprawie: sposobu zaliczania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 <<<

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2020 <<<

Zarządzenie nr 12/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 13 maja 2020 roku w sprawie: realizacji praktyk zawodowych kierunku Dietetyka na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze <<<

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 <<<

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2020 <<<

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/2020 <<<

Zarządzenie nr 13/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 26 maja 2020 roku w sprawie: realizacji części zajęć dydaktycznych w systemie stacjonarnym – na terenie Uczelni <<<

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2020 <<<

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2020 <<<

Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 4 czerwca 2020 roku w sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym studentów Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych o okresie pandemii COVID-19 <<<

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2020 <<<

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2020 <<<

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2020 <<<

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 14/2020 <<<

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 14/2020 <<<

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 14/2020 <<<

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 14/2020 <<<

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 14/2020 <<<

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 14/2020 <<<

Zarządzenie nr 15/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 9 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku dietetyka studia pierwszego stopnia na czas pandemii COVID-19 realizowanego w bezpośrednim kontakcie <<<

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2020 <<<

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2020 <<<

Zarządzenie nr 16/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 9 czerwca 2020 roku w sprawie: w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 <<<

Zarządzenie nr 17/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 9 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów III roku kierunku DIETETYKA <<<

Zarządzenie nr 18/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 9 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów III roku kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE <<<

Zarządzenie nr 19/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 10 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów II roku kierunku PIELĘGNIARSTWO STUDIA DRUGIEGO STOPNIA <<<

Zarządzenie nr 20/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 17 czerwca 2020 w sprawie: wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 dla trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia <<<

Zarządzenie nr 21/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 23 czerwca 2020 roku w sprawie: sposobu zaliczania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 <<<

Zarządzenie nr 22/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 8 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów III roku kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia <<<

Zarządzenie nr 23/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Techniczych z 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów III roku kierunku DIETETYKA <<<

Zarządzenie nr 24/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych <<<

Zarządzenie nr 25/2020 Dziekana WNMiTz dnia 10 września 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów III roku kierunku pielęgniarstwo- studia I stopnia<<<

Zarządzenie nr 26/2020 Dziekana WNMiTz dnia 18 września 2020 roku w sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym przez studentów Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych na kierunku fizjoterapia w okresie pandemii COVID-19<<<

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2020 <<<

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2020 <<<

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2020 <<<

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 26/2020 <<<

Zarządzenie nr 27/2020 Dziekana WNMiTz dnia 21 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021<<<

Zarządzenie nr 28/2020 Dziekana WNMiTz dnia 21 września 2020 roku w sprawie: powołania opiekunów pierwszych roczników studiów w roku akademickim 2020/2021<<<

Zarządzenie nr 29/2020 Dziekana WNMiTz dnia 21 września 2020 roku w sprawie: powołania Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia<<<

Zarządzenie nr 30/2020 Dziekana WNMiTz dnia 21 września 2020 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Finansów<<<

Zarządzenie nr 31/2020 Dziekana WNMiTz dnia 21 września 2020 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceny Nauczyciela Akademickiego<<<

Zarządzenie nr 32/2020 Dziekana WNMiTz dnia 21 września 2020 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia<<<

Zarządzenie nr 33/2020 Dziekana WNMiTz dnia 21 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2020/2021 >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Załącznik nr 3 >>>

Załącznik nr 4 >>>

Załącznik nr 5 >>>

Zarządzenie nr 34/2020 Dziekana WNMiT z dnia 22 września 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminu egzaminu dyplomowego 2019/2020 dla studentów kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia >>>

Zarządzenie nr 35/2020 Dziekana WNMiT z dnia 22 września 2020 roku w sprawie: powołania Kolegium Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych >>>

Zarządzenie nr 36/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 8 października 2020 roku  w sprawie: zmiany formy studiów z formy tradycyjnej na formę zdalną dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pielęgniarstwo w związku
z występowaniem epidemii COVID-19 >>>

Zarządzenie nr 37/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 20 października 2020 roku w sprawie: w zawieszenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych do dnia 30.10.2020 r. w związku z zagrożeniem COVID-19 >>>

Zarządzenie nr 38/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: organizacji zajęć na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w związku z zagrożeniem COVID-19 i zakwalifikowaniem do tzw. „czerwonej strefy”>>>

Zarządzenie nr 39/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 26 października 2020 roku w sprawie: realizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunku dietetyka >>>

Zarządzenie nr 40/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie: organizacji praktyk zawodowych w okresie pandemii COVID-19 dla studentów pierwszego stopnia  kierunku pielęgniarstwo >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Zarządzenie nr 41/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie: organizacji praktyk zawodowych w okresie pandemii COVID-19 dla studentów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Zarządzenie nr 42/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie: powołania opiekunów drugich roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: Pielęgniarstwo  w roku akademickim 2020/2021 >>>

Zarządzenie nr 43/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 26 listopada 2020 roku w sprawie:  realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym dla studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo w okresie pandemii COVID-19 >>>

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

Załącznik nr 3 >>>

Zarządzenie nr 44/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 02 grudnia 2020 roku w sprawie:  zasad organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 07 grudnia 2020 r. na Wydziale  Nauk Medycznych i Technicznych w okresie pandemii COVID-19 >>>

Zarządzenie nr 45/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 17 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Rady Programowej na poszczególnych kierunkach >>>                  

Zarządzenie nr 46/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 17 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych >>>

Załącznik nr 1 >>>

Zarządzenie nr 47/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 17 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na kierunku wychowanie fizyczne >>>

 

Zarządzenie nr 48/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: realizacji praktyk zawodowych z semestru 6 na kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 >>>

Załącznik nr 1 >>>

Zarządzenie nr 49/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej pracę Nauczyciela Akademickiego >>>