tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zarządzenia Dziekana WNMiT 2018

Zarządzenie Dziekana WPT nr 1/2018 z dnia 22.01.2018 roku w sprawie: powołania zespołu do spraw przypisania parametrów sprzętu i wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 2/2018 z dnia 27.02.2018 roku w sprawie: badań ankietowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 3/2018 z dnia 29.02.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów IV roku kierunku edukacja techniczno-informatyczna >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 4/2018 z dnia 18.05.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku kierunku dietetyka >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 5/2018 z dnia 21.05.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku kierunku fizjoterapia >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 6/2018 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku kierunku wychowanie fizyczne >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 7/2018 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku kierunku pielęgniarstwo >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 8/2018 z dnia 04.06.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów IV roku kierunku edukacja techniczno-informatyczna >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 9/2018 z dnia 11.06.2018 roku w sprawie: badań ankietowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 10/2018 z dnia 02.07.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Praktycznego Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku kierunku dietetyka >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 11/2018 z dnia 09.07.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 12/2018 z dnia 28.08.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia wrześniowego terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku kierunku dietetyka >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 13/2018 z dnia 24.09.2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 14/2018 z dnia 27.09.2018 roku w sprawie: powołania opiekunów pierwszych roczników studiów w roku akademickim 2018/2019 >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 15/2018 z dnia 27.09.2018 roku w sprawie: zmiana opiekuna studentów II roku kierunku dietetyka >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 16/2018 z dnia 28.09.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego dla studentów III roku kierunku pielęgniarstwa >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 17/2018 z dnia 05.10.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego dla studentów III roku kierunku dietetyka >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 18/2018 z dnia 09.10.2018 roku w sprawie:powołania koordynatora praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2018/2019  >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 19/2018 z dnia 09.10.2018 roku w sprawie: zmiany opiekuna studentów III roku kierunku fizjoterapia  >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 20/2018 z dnia 17.10.2018 roku w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2018/2019  >>> >>>

załącznik >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 21/2018 z dnia 24.10.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego dla studentów kierunku fizjoterapia, którzy realizowali III rok studiów w roku akademickim 2017/2018 >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 22/2018 z dnia 03.12.2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w KPSW >>> >>>

Załącznik do Zarządzenia nr 22/2018 >>> >>>