tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Studenckie Koło Naukowe "BOLUS"

Studenckie Koło Naukowe "BOLUS"

Studenckie Koło Naukowe „BOLUS” funkcjonuje przy Wydziale Nauk Medycznych i Technicznym Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Członkowie Koła „BOLUS” są zaangażowani w projekty naukowe dotyczące prewencji pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowej oraz stopnia świadomości wśród studentów KANS w Jeleniej Górze dotyczących czynników ryzyka rozwoju miażdżycy i schorzeń z nią związanych.


Program działalności Studenckiego Koła Pielęgniarskiego „BOLUS"

 1. poszerzanie wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu pielęgniarstwa i promocji zdrowia;
 2. udział i prezentacje prac i wyników badań na konferencjach naukowych;
 3. opracowywanie pomocy dydaktycznych, prelekcje, pokazy i szkolenia z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia;
 4. pisanie prac naukowych o tematyce zabiegowej i nie zabiegowej;
 5. spotkania dydaktyczne ze specjalistami poszczególnych dziedzin medycznych;
 6. dyskusje na temat kodeksu etycznego pielęgniarek i położnych, modelu pielęgnowania i jego zastosowania w realiach współczesnego szpitalnictwa;
 7. prezentacje, referaty, wizytacje w placówce dotyczące pielęgniarstwa endoskopowego;
 8. pielęgniarstwo operacyjne (zadania pielęgniarek) - referaty, zajęcia praktyczne;
 9. pielęgniarstwo pediatryczne – wizytacje w placówce, zajęcia praktyczne, referaty;
 10. współpraca z innymi organizacjami: ZOL w Jeleniej Górze, PCK, Punktem Krwiodawstwa,
 11. współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim.

 

Opiekunowie Koła:

prof. Małgorzata Sobieszczańska

mgr Teresa Gola e-mail: Teresa.Gola@kans.pl