tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zarządzenia Dziekana WNMiT 2022

Zarządzenia Dziekana WNMiT 2022

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia >>>

Zarządzenie nr 2/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie: zmiany załącznika nr 4 do zarządzenia nr 22/2021  Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 28 września 2021 roku w sprawie  wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2021/2022 >>>

Załącznik >>>

Zarządzenie nr 3/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych  >>>

Załącznik >>>

Zarządzenie nr 4/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac inżynierskich w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych  >>>

Załącznik >>>

Zarządzenie nr 5/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmiany załącznika nr 1 oraz zmiany załącznika nr 5 do zarządzenia nr 22/2021  Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z 28 września 2021 roku w sprawie  wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2021/2022   >>>

Załącznik >>>

Załącznik >>>

Zarządzenie nr 6/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia  >>>

Zarządzenie nr 7/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia  >>>

Zarządzenie nr 8/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia nowego kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym - kierunek Zdrowie publiczne  >>>

Zarządzenie nr 9/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym - kierunek Żywienie i organizacja w gastronomii  >>>

Zarządzenie nr 10/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia nowego kierunku studiów podyplomowych Prawo w ochronie zdrowia  >>>

Zarządzenie nr 11/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia nowego kierunku studiów podyplomowych Choreoterapia  >>>

Zarządzenie nr 12/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia nowego kierunku studiów inżynierskich Mechatronika  >>>

Zarządzenie nr 13/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów III roku kierunku DIETETYKA  >>>

Zarządzenie nr 14/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie:powołania dla kierunku Wychowanie fizyczne Doraźnej Komisji ds. uznawania efektów uczenia się oraz weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego  >>>

Zarządzenie nr 15/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA  >>>

Załącznik >>>

Zarządzenie nr 16/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia  Kosmetologia  >>>

Zarządzenie nr 17/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów III roku kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE >>>

Zarządzenie nr 18/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunków: FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA, DIETETYKA.  >>>

Załącznik nr 1 Fizjoterapia >>>

Załącznik nr 2 Pielęgniarstwo >>>

Załącznik nr 3 Pielęgniarstwo II stopnia >>>

Załącznik nr 4 Dietetyka >>>

Zarządzenie nr 19/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentki kierunku FIZJOTERAPIA >>>

Zarządzenie nr 20/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Praktycznego w roku akademickim 2021/2022 dla studenta kierunku FIZJOTERAPIA >>>

Zarządzenie nr 21/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Doraźnej Komisji ds. uznawania efektów uczenia się oraz weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego. >>>

Zarządzenie nr 22/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie: zmiany w treści §1 pkt. 2 oraz załącznika do Zarządzenia Dziekana WNMiT nr 15/2022 z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA >>>

Załącznik >>>

Zarządzenie nr 23/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu oraz Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Medycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze.   >>>

Zarządzenie nr 24/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA >>>

Zarządzenie nr 25/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów III roku kierunku DIETETYKA >>>

Zarządzenie nr 26/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia. >>>

Zarządzenie nr 27/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia. >>>

Zarządzenie nr 28/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów III roku kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE >>>

Zarządzenie nr 29/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji oraz Raportu Samooceny do Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Pielęgniarstwo. >>>

Zarządzenie nr 30/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 19 września 2022 roku w sprawie: zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej - Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA odbywającego się w drugim terminie. >>>

Zarządzenie nr 31/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 20 września 2022 roku w sprawie: zmiany w treści §1 Zarządzenia nr 28/2022 Dziekana WNMiT z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów III roku kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE >>>

Zarządzenie nr 32/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 27 września 2022 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, sposobu zaliczania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. >>>

Zarządzenie nr 33/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 03 października 2022 roku w sprawie: zmiany w treści §1 Zarządzenia nr 31/2022 Dziekana WNMiT z dnia 20 września 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów III roku kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE >>>

Zarządzenie nr 34/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 2 października 2022 roku w sprawie: powołania Kolegium Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych >>>

Zarządzenie nr 35/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: powołania opiekunów pierwszych roczników studiów w roku akademickim 2022/2023 >>>

Zarządzenie nr 36/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Finansów >>>

Zarządzenie nr 37/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceny Nauczyciela Akademickiego  >>>

Zarządzenie nr 38/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia >>>

Zarządzenie nr 39/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: powołania Zespołów ds. Zapewnienia Jakości dla kierunków  >>>

Zarządzenie nr 40/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w roku akademickim 2022/2023  >>>

Załącznik nr 1 Pielęgniarstwo >>>

 Załącznik nr 2 Pielęgniarstwo II stopnia >>> 

Załącznik nr 3 Dietetyka >>>

Załącznik nr 4 Fizjoterapia >>>

Załącznik nr 5 Edukacja techniczno - informatyczna  >>>

Załącznik nr 6 Wychowanie fizyczne >>>

Zarządzenie nr 41/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunków: PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA, PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA. >>>

Załącznik nr 1 Pielęgniarstwo I stopnia >>>
Załącznik nr 1 Pielęgniarstwo II stopnia >>>

Zarządzenie nr 42/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: powołania Zespołów ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych na  Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze >>>

Zarządzenie nr 43/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji oraz Raportu Samooceny do Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. >>>

Zarządzenie nr 44/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych  >>>

Załącznik nr 1 >>>

Zarządzenie nr 45/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023  >>>

Zarządzenie nr 46/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów IV roku kierunku EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA >>>
 

Zarządzenie nr 47/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych  >>>

Załącznik nr 1 >>>