tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zarządzenia Dziekana WNMiT 2024


Zarządzenie nr 1/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, sposobu zaliczania zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych. >>>

Załącznik nr 1 >>>

Zarządzenie nr 2/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia  „Ratownictwo medyczne”. >>>

Zarządzenie nr 3/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania zespołu programowego do przygotowania dokumentacji dotyczącej utworzenia i prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia  „Kosmetologia”. >>>

Zarządzenie nr 4/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia >>>

Zarządzenie nr 5/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie: wprowadzenia godzin dziekańskich w dniu 25 marca 2024 r. >>>

Zarządzenie nr 6/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie: wprowadzenia harmonogramu hospitacji studenckich praktyk zawodowych realizowanych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024>>>

Załącznik nr 1 Pielęgniarstwo >>>
Załącznik nr 2 Pielęgniarstwo  II stopnia >>>
Załącznik nr 3 Dietetyka >>>
Załącznik nr 4 Fizjoterapia >>>
Załącznik nr 5 Wychowanie Fizyczne >>>
Załącznik nr 6 Edukacja Techniczno - Informatyczna >>>

Zarządzenie nr 7/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów III roku kierunku Pielęgniarstwo >>>

Zarządzenie nr 8/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia.>>>

Zarządzenie nr 9/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów III roku kierunku Dietetyka.>>>

Zarządzenie nr 10/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie: wprowadzenia harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024. >>>

Załącznik nr 1 Pielęgniarstwo >>>
Załącznik nr 2 Pielęgniarstwo  II stopnia >>>
Załącznik nr 3 Dietetyka >>>
Załącznik nr 4 Fizjoterapia >>>
Załącznik nr 5 Wychowanie Fizyczne >>>
Załącznik nr 6 Edukacja Techniczno - Informatyczna >>>

Zarządzenie nr 11/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie: wprowadzenia „Szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku wychowanie fizyczne - studia pierwszego stopnia” dla studentów trzeciego roku Wychowania Fizycznego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. >>>

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2024 Dziekana WNMiT - Szczegółowe wytyczne - WF >>>
Załącznik nr 1 do Szczegółowych wytycznych - WF >>>
Załącznik nr 2 do Szczegółowych wytycznych - WF >>>
Załącznik nr 3 do Szczegółowych wytycznych - WF >>>
Załącznik nr 4 do Szczegółowych wytycznych - WF >>>
Załącznik nr 5 do Szczegółowych wytycznych - WF >>>
Załącznik nr 6 do Szczegółowych wytycznych - WF >>>
Załącznik nr 7 do Szczegółowych wytycznych - WF >>>


Zarządzenie nr 12/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów V roku kierunku Fizjoterapia.>>>
Załącznik nr 1>>>

Zarządzenie nr 13/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów III roku kierunku Wychowanie Fizyczne >>>

Zarządzenie nr 14/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu organizacji i realizacji letniego obozu kajakowego dla studentów Wychowania fizycznego Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze”. >>>

Załącznik do Zarządzenia nr 14/2024 Dziekana WNMiT - Regulamin - obóz - WF >>>
Załącznik nr 1 do Regulaminu - WF >>>
Załącznik nr 2 do Regulaminu - WF >>>
Załącznik nr 3 do Regulaminu - WF >>>

Zarządzenie nr 15/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 3 czerwca 2024 roku w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Kierownika Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych KANS w Jeleniej Górze. >>>

Zarządzenie nr 16/2024 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus+. >>>