tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

System e-learning Moodle

System e-learning Moodle

System e-learning Moodle

Platforma e-learningowa Moodle KPSW https://moodle.kpswjg.pl – platforma zawierająca kursy z poszczególnych przedmiotów. Platforma e-learningowa Moodle dysponuje szeregiem funkcji umożliwiających prowadzącym zajęcia publikowanie materiałów dydaktycznych, tworzeniem testów, zadań oraz ich bieżące ocenianie. Platforma umożliwia także komunikację ze studentami za pomocą wiadomości prywatnych lub chatu. Kursy zakładane są na prośbę wykładowców.

Studenci logują się do Moodle w następujący sposób. Login: imie.nazwisko (małe litery, bez poslkich znaków) Hasło:Nazwisko-nralbumu np. Login: jan.kowalski Hasło: Kowalski-11234 W przypadku gdy student zapomniał loginu lub hasła należy użyć opcji "Zapomniałeś nazwy użytkownika lub hasła?" Po wprowadzeniu adresu e-mail (takiego jaki został podany w Wirtualnym Dziekanacie) zostanie przesłany na adres e-mail login i link do zmiany hasła.

Instrukcja Moodle dla studentów
Instrukcja Moodle dla wykładowców