tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Wychowanie Fizyczne i Sport

Wychowanie Fizyczne i Sport

Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne i sport

Stopień studiów: studia II stopnia, magister

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Zakresy kształcenia:

  1.  Menedżer sportu
  2. Trener odnowy biologicznej


Kierunek wychowanie fizyczne i sport (studia II stopnia profil praktyczny) to nowa propozycja dla osób, które mają jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno-zdrowotne, to oferta dla absolwentów (studiów 1 stopnia, profil praktyczny). Kształcenie specjalistów wychowania fizycznego o specjalnościach: menedżer sportu i trener odnowy biologicznej to przestrzeń do rozwijania swoich pasji w dziedzinie sportu oraz wszechstronne akademickie wykształcenie do wykonywania zawodu nauczyciela.


Jakie umiejętności nabędzie absolwent?

Po ukończeniu studiów magisterskich  na kierunku Wychowanie fizyczne i sport absolwent będzie posiadał sylwetkę nie tylko przyszłego nauczyciela wychowania fizycznego, lecz także organizatora turystyki i rekreacji, animatora działań prozdrowotnych w szkole i środowisku społecznym, specjalisty odnowy biologicznej.

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne i sport będzie potrafił dokonać zmiany swojego ucznia, wzbudzając w nim zamiłowanie do ruchu w każdej jego formie. Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, student będzie posiadał umiejętności umożliwiające oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie somatyczno – motorycznego rozwoju oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie.

Jako nauczyciel, poprzez systematyczny rozwój osobowości, absolwent będzie umiał poszukiwać, obserwować, analizować i oceniać rzeczywiste sytuacje, dążąc do określonego celu. Absolwent wychowania fizycznego i sportu będzie posługiwał się językiem obcym na poziomie B2 oraz będzie w pełni przygotowany do realizacji zadań zawodowych jak również podjęcia studiów w szkole doktorskiej.


Jakie są ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne i sport?

Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne i sport umożliwiają zdobywanie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela w ramach dwóch zakresów kształcenia:

       Menedżer sportu
Studenci w ramach prowadzonych zajęć pogłębią m.in. wiedzę, umiejętności i postawy właściwe dla menadżera sportu i rekreacji.  Ścieżka ta przygotowuje studentów do zarządzania i finansowania organizacji sportowych, organizacji przedsięwzięć sportowych oraz psychologii sportu. Zakres kształcenia ukazuje znaczenie zasad public relations i marketingu w kulturze fizycznej. 

       Trener odnowy biologicznej
Studenci w ramach prowadzonych studiów pogłębią m.in. wiedzę, umiejętności i postawy właściwe dla trenera odnowy biologicznej, związane z zagadnieniami balneoterapii i masażu sportowego. Student zdobędzie dodatkowo umiejętności terapii manualnej i wellness. Ścieżka ta umożliwi studentowi zapoznanie się z tematyką oraz wprowadzeniem w podstawy fizykoterapii i kinezyterapii.

 

Perspektywy pracy kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne i sport

Kształcenie na kierunku Wychowanie fizyczne i sport opiera się na przygotowaniu przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie nauczyciela, trenera i menedżera. Jest również odpowiedzią na potrzeby społeczne i coraz większą świadomość dotyczącą dbałości o własne zdrowie i kondycję psychofizyczną. Po ukończeniu studiów z zakresu wychowania fizycznego i sportu otwierają się przed absolwentem liczne możliwości zatrudnienia w branży sportu i rekreacji. Kształcenie specjalistów wychowania fizycznego o specjalnościach: menedżer sportu i trener odnowy biologicznej daje możliwość podjęcia pracy w stowarzyszeniach i fundacjach działających w obszarze kultury fizycznej. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być również placówki oświatowe w tym szkoły ponadpodstawowe oraz placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe (kluby sportowe) placówki kultury fizycznej, gabinety odnowy biologicznej i gabinety SPA.

 

Wychowanie fizyczne i sport zajmuje miejsce centralne i jest fundamentem kultury fizycznej. Sport w swej naturze jest dziedziną elitarną i pełni ważną rolę w rozwoju człowieka. Ma on ogromne znaczenie w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży, gdyż dobre nawyki i zdrowy styl życia mogą być podstawą dla przyszłych pokoleń!