tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Informacje o Zeszytach Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

Informacje o Zeszytach Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

Wydawca:

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ISSN 2658-0950


 

Pierwszym zespołem redakcyjnym tworzącym czasopismo od nr I/2009 do nr

VII/2015 byli: przewodniczący Marian Michalski, sekretarz Izabella Błachno, członkowie Jacek Borkowski, Iwona Demczyszak, Zbigniew Domosławski, Wiktor Dżygóra, Tadeusz Latoś, Dariusz Milko, Przemysław Minta, Franciszek W. Prystupa, Teresa Sławińska-Ochla, Beata Stępień.

Do roku 2020 funkcjonował Zespół Redakcyjny w składzie:

 

1. Redaktor naczelny: dr Wioletta Palczewska

2. Z-ca redaktora naczelnego: dr Irena Bartusiak

3. Sekretarz: mgr Izabella Błachno

 

Do roku 2021 funkcjonował Zespół Redakcyjny w składzie:

1. Redaktor naczelny: dr Małgorzata Fortuna prof KANS
2. Z-ca redaktora naczelnego: dr Monika Sobolak
3. Sekretarz: dr Anna Mickiewicz

Do roku 2022 funkcjonuje Zespół Redakcyjny w składzie:

1. Redaktor naczelny: dr Małgorzata Fortuna prof KANS

2. Sekretarz: dr Anna Mickiewicz
 

Od roku 2023 funkcjonuje Zespół Redakcyjny w składzie:

1. Redaktor naczelny: dr hab. inż. Barbara Żarowska

2. Redaktorzy:
dr Jolanta Pietras - nauki medyczne, nauki o zdrowiu
 mgr inż. Beata Lewandowska - nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu
dr inż. Stanisław Maleczek - nauki inżynierskie, nauki techniczne, nauki informatyczne

 

Wszystkie tomy Zeszytów dostępne są w Bibliotece Naukowej KANS w Jeleniej Górze. Spis artykułów zawiera poniższy wykaz

             Informacje o zeszytach WNMiT >>>>