tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Opiekunowie roczników

Opiekunowie roczników

Opiekunowie roczników

Dietetyka

I rok –  mgr Magdalena Otto

II rok – mgr Magdalena Otto

III rok – mgr inż. Beata Lewandowska

 

Edukacja techniczno-informatyczna

I rok - dr inż. Jerzy Gajda

II rok – dr inż. Stanisław Maleczek
 

Fizjoterapia  

I rok – mgr Jacek Hyży

II rok – mgr Michał Olba

III rok – dr Tomasz Ignasiak

IV rok – dr Małgorzata Fortuna

V rok - dr Alicja Nowak

 

Pielęgniarstwo – I stopień

I rok – mgr Teresa Gola

II rok – mgr Patrycja Zapora

III rok – mgr Renata Wysocka

 

Pielęgniarstwo – II stopień

I rok – dr n. med. Elżbieta Grajczyk

II rok – dr n. med. Jolanta Pietras 

 

Wychowanie fizyczne

I rok – mgr Małgorzata Nyc

II rok – dr Tomasz Jonak

III rok – mgr Wojciech Lara

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA ROKU:

  1. udziela informacji o regulaminie, organizacji i programie studiów, obowiązujących w Uczelni przepisach, itp.;
  2. ułatwia rozwój zainteresowań naukowych studenta powierzonego rocznika oraz ukierunkowuje te zainteresowania;
  3. minimum raz w roku akademickim organizuje i koordynuje spotkanie studentów powierzonego rocznika z opiekunami kół naukowych;
  4. pomaga studentowi powierzonego rocznika w wyborze zajęć fakultatywnych;
  5. uczestniczy z głosem doradczym w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych oraz ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych;
  6. organizuje uroczystości i spotkania dotyczące powierzonego rocznika (np. wręczenie dyplomów, spotkania organizacyjne);
  7. aktywnie uczestniczy wraz z powierzonym rocznikiem w Święcie Uczelni;
  8. prowadzi akcje promocyjne, w które zaangażowany jest powierzony rocznik (np. wyznaczanie studentów do zadań promocyjnych, współpraca z działem promocji, organizacja działań promocyjnych);
  9. współpracuje z kierownictwem Wydziału w sprawach dotyczących powierzonego rocznika;
  10. ściśle współdziała z organami samorządu studenckiego, starostą roku oraz organizacjami studenckimi i młodzieżowymi działającymi na Uczelni we wszystkich sprawach dotyczących studentów.