tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Praktyki zawodowe Pielęgniarstwo I

Praktyki zawodowe Pielęgniarstwo I

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

Zarządzenie nr 34/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 maja 2022 roku. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w roku akademickim 2O23/2O24

Kryteria wyboru placówki na praktyki zawodowe na kierunkach: Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo II stopnia. >>>

Druk harmonogramu

Druk skierowania

Wykaz wszyskich placowek do realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla kierunku pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), z którymi Uczelnia posiada zawarte umowy/porozumienia

Opiekunowie praktyk:
mgr Renata Wysocka renata.wysocka@kans.pl
mgr Anna Sinica anna.sinica@kans.pl


Praktyka z zakresu przedmiotu: Podstawy pielęgniarstwa trwa: 120 godzin (3 tygodnie). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (15 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w: zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakładzie opiekuńczo-leczniczych, oddziale chorób wewnętrznych, oddziale chirurgicznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Podstawowa Opieka Zdrowotna trwa: 160 godzin (4 tygodnie). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (semestr 2 - 10 dni x 8 godzin dydaktycznych i semestr 5 - 10 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne trwa 40 godzin (1 tydzień). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (5 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale ginekologiczno-położniczym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne trwa 160 godzin (4 tygodnie). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (20 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale pediatrycznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne trwa: 160 godzin (4 tygodnie). Praktyka realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (15 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale chorób wewnętrznych.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne trwa: 160 godzin (4 tygodnie). Praktyka realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (15 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale chirurgicznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej trwa 40 godzin (1 tydzień). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (5 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w: zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakładzie opiekuńczo-leczniczych, oddziale opieki paliatywnej, hospicjach stacjonarnych, zakładzie opieki długoterminowej.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne trwa 80 godzin (2 tygodnie). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (10 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w: zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, oddziale internistycznym z pododdziałem geriatrycznym, oddziale geriatrycznym, hospicjum stacjonarnym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne trwa: 80 godzin (2 tygodnie). Praktyka realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (10 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale neurologicznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne trwa: 80 godzin (2 tygodnie). Praktyka realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (10 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale psychiatrycznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia trwa 80 godzin (2 tygodnie). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (10 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Opieka paliatywna trwa 40 godzin (1 tydzień). Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (5 dni x 8 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w oddziałach opieki paliatywnej lub hospicjach.

(1 godzina praktyki zawodowej to godzina dydaktyczna = 45 min).