tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zarządzenia Dziekana WNMiT 2019

Zarządzenia Dziekana WNMiT 2019

Zarządzenie Dziekana WPT nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dokonującej wyboru studentów kierunku dietetyka - nabór 2017/2018 - do udziału w „Warsztatach dietetycznych” realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 2/2019 z dnia 27.02.2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów IV roku kierunku edukacja techniczno-informatyczna >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 3/2019 z dnia 05.03.2019 roku w sprawie: badań ankietowych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 4/2019 z dnia 25.03.2019 roku w sprawie: powołania promotorów pomocniczych prac dyplomowych studentów III roku pielęgniarstwa (studia pierwszego stopnia) oraz studentów II roku pielęgniarstwa (studia drugiego stopnia) >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 5/2019 z dnia 16.05.2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku  (studia licencjackie) i studentów II roku (studia magisterskie) kierunku pielęgniarstwo  >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 6/2019 z dnia 22.05.2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku kierunku dietetyka >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 7/2019 z dnia 24.05.2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku kierunku fizjoterapia >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 8/2019 z dnia 04.06.2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku kierunku wychowanie fizyczne >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 9/2019 z dnia 06.06.2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów IV roku kierunku edukacja techniczno-informatyczna >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 10/2019 z dnia 12.06.2019 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dokonującej wyboru studentów Wydzia łu Przyrodniczo-Technicznego -nabór 2017/2018 na zmodyfikowaną specjalność kierunku edukacja techniczno -informatyczna w ramach projektu pod nazwą "Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni" w ramach Projektu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 11/2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie: powołania drugiego recenzenta do zrecenzowania pracy studentki pielęgniarstwa studiów magisterskich >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 12/2019 z dnia 03.07.2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 13/2019 z dnia 04.07.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studenta IV roku kierunku Edukacja techniczno-informatyczna >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 14/2019 z dnia 12.07.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku kierunku DIETETYKA >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 15/2019 z dnia 20.09.2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym

Zarządzenie Dziekana WPT nr 16/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz oraz ustalenia II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku kierunku DIETETYKA >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 17/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów II roku kierunku pielęgniarstwo >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WPT nr 18/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej II terminu Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WNMiT nr 19/2019 z dnia 01.10.2019 roku w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu Realizacji Praktyk Zawodowych na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w roku akademickim 2019/2020  >>> >>>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2019 >>> >>>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2019 >>> >>>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2019 >>> >>>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 19/2019 >>> >>>

Zarządzenie Dziekana WNMiT nr 20/2019 z dnia 01.10.2019 roku w sprawie: powołania opiekunów pierwszych roczników studiów w roku akademickim 2019/2020 >>> >>> 

Zarządzenie Dziekana WNMiT nr 21/2019 z dnia 10.10.2019 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia >>> >>> 

Zarządzenie Dziekana WNMiT nr 22/2019 z dnia 10.10.2019 roku w sprawie: powołania Kierunkowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia >>> >>> 

Zarządzenie Dziekana WNMiT nr 23/2019 z dnia 10.10.2019 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceny Nauczyciela Akademickiego >>> >>> 

Zarządzenie Dziekana WNMiT nr 24/2019 z dnia 10.10.2019 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Finansów >>> >>> 

Zarządzenie Dziekana WNMiT nr 24a/2019 z dnia 05.11.2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dokonującej wyboru studentów Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych na szkolenie „Dietetyka i suplementacja     w sporcie” w ramach projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia    i zarządzania w Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego >>> >>> 

Zarządzenie Dziekana WNMiT nr 25/2019 z dnia 18.11.2019 roku w sprawie: powołania zespołów programowych do opracowania nowych kierunków studiów >>> >>> 

Zarządzenie Dziekana  WNMiT nr 26/2019 z dnia 18.11.2019 roku w sprawie: zmiany składu Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia  na kierunku pielęgniarstwo >>> >>>

Zarządzenie Dziekana  WNMiT nr 27/2019 z dnia 18.11.2019 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminów do pracowni i laboratorium na kierunku dietetyka >>> >>>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2019 <<<

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2019 <<<

Zarządzenie Dziekana  WNMiT nr 28/2019 z dnia 17.12.2019 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych nauczycieli akademickich WNMiT od roku akademickiego 2019/2020 <<<

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2019 <<<