tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Praktyki - pielęgniarstwo II

Praktyki - pielęgniarstwo II

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

Zarządzenie nr 34/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 5 maja 2022 roku. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk zawodowych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze w roku akademickim 2O23/2O24 

Druk harmonogramu

Druk skierowania

Wykaz wszyskich placowek do realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla kierunku pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), z którymi Uczelnia posiada zawarte umowy/porozumienia

Opiekunowie praktyk:
dr n. med. Elżbieta Grajczyk elzbieta.grajczyk@kans.pl
mgr Patrycja Zapora patrycja.zapora@kans.pl

Praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo- studia II stopnia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Praktyka z zakresu przedmiotu: Zarządzanie w pielęgniarstwie trwa 20 godzin, czyli 2 dni (2 dni x 10 godzin dydaktycznych).
Praktyka powinna być realizowana na oddziałach szpitalnych.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych trwa 40 godzin (4 dni x 10 godzin dydaktycznych). Powinna być realizowana w oddziałach szpitalnych.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Opieka onkologiczna trwa 40 godzin (4 dni x 10 godzin dydaktycznych). Powinna być realizowana w oddziale onkologicznym.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej trwa 40 godzin czyli 4 dni (4 dni x 10 godzin dydaktycznych). Powinna być realizowana w oddziale intensywnej terapii, oddziale chorób płuc, poradni leczenia domowego tlenem.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Pracownia endoskopowa trwa 40 godzin (4 dni x 10 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w pracowni endoskopii.

Praktyka z zakresu przedmiotu: Podstawowa opieka zdrowotna trwa 20 godzin, czyli 2 dni (2 dni x 10 godzin dydaktycznych). Praktyka powinna być realizowana w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

(1 godzina praktyki zawodowej to godzina dydaktyczna = 45 min).