tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Dietetyka prenatalna i pediatryczna

Nazwa kierunku: Dietetyka prenatalna i pediatryczna
Forma studiów: on-line                     
Liczba semestrów: 2 semestry 

Cel studiów: 
Wyposażenie uczestnika w zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie postępowania dietetycznego w okresie prekoncepcyjnym, ciąży, laktacji oraz żywienia dzieci na wszystkich etapach rozwoju.

Dla kogo? 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i/lub licencjata z zakresu: dietetyki, pielęgniarstwa, fizjoterapii, wychowania fizycznego, zdrowia publicznego, biotechnologii. technologii żywności i żywienia człowieka, biologii, chemii lub posiadających dyplom lekarza medycyny. W przypadku abolwentów innych kierunków kandydatury będą rozpatrywane indywidualnie.

Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie nabytych zdolności i umiejetności analitycznych oraz przywódczych w celu bardziej efektywnego funkcjonowania w roli osób dbających o zdrowie kobiet w ciąży oraz dzieci na róznych etapach rozwoju. Absolwenci studiów wyrózniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu dietetyki prenatalnej i pediatrycznej. 

W programie studiów znajdą się między innymi:
- podstawy ginekologii i położnictwa;
- wsparcie dietetyczne w planowaniu ciąży;
- programowanie metaboliczne;
- dietetyka pediatryczna;
- leczenie żywieniowe w pediatrii;
- mikrobiota przewodu pokarmowego i jej wpływ na zdrowie;
- rola rodziny w żywieniu;
- edukacja żywioeniowa dzieci i młodzieży;
- psychodietetyka w pediatrii;

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in:  dietetyków, psychodietetyków, lekarzy ginekologów, lekarzy pediatrów, specjalistów z zakresu mikrobioty, psychologów.

Zasady rekrutacji:
Złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych nastepujących dokumentów:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe pobrane z naszej strony internetowej;
- kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) lub poświadczonej kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych lub przesłanie wyżej wymienionych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu dziakanatWNMiT@kans.pl, z zastrzeżeniem okazania oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych w późniejszym terminie.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena: 4000 zł (możliwość płatności w ratach)

Pobierz podanie na studia podyplomowe 
Pobierz plan studiów