tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Koło Naukowe z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Koło Naukowe z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Koło Naukowe z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Koło Naukowe z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2009/2010. Ma swoją siedzibę w budynku nr 3 w sali 11

CEL DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO:

Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym poznają testy, aparaturę i możliwości oceny zmian adaptacyjnych w organizmie człowieka, przeprowadzając próby wysiłkowe. Dokonują badań na osobach nie trenujących, na zawodnikach sportowych w celu określenia zmian adaptacyjnych organizmu. Wykonują badania epidemiologiczne na wybranych grupach społecznych w aspekcie promocji zdrowia.

Przeprowadzone analizy badań zostają opracowane i przedstawione na tematycznych konferencjach naukowych oraz przedłożone do druku.

Opracowane badania przez członków Studenckiego Koła Naukowego zostały opublikowane w Zeszytach Wydziału Przyrodniczego, wyd. KPSW Jelenia Góra oraz Monografii AM we Wrocławiu.

 

Opiekun Koła:

 
 dr Małgorzata Fortuna  wyślij e-mail - dr Małgorzata Fortuna
 
.........................................................................................................................................................................

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022:

Studentka III-go roku Fizjoterapii, członek Koła Naukowego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Pani Agata Kretchmer opublikowała artykuł pt.: „Opinie i postawa studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze wobec aktywności fizycznej jako prozdrowotnego czynnika stylu życia.” w Zeszytach Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych 2020, XIII: 199-216.

Student II-go roku Pielęgniarstwa, członek Koła Naukowego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Pan Patryk Winiarz przedstawił artykuł pt. „Studiowanie w okresie pandemii w subiektywnej ocenie studentów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.” na Interdyscyplinarnej Wszechnicy Karkonoskiej dnia 24 maja 2022 r. w Jeleniej Górze Konferencja została zorganizowana przez Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw KANS.

Student II-go roku Fizjoterapii, członek Koła Naukowego z Zakresu Fizjologii Wysiłku  Pan Bartłomiej Zalewski, przedstawił artykuł pt. „Porównanie wydolności tlenowej u starszych kobiet i mężczyzn poddanych treningowi rehabilitacyjnemu.” na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Aktualne wyzwania w profilaktyce zdrowia.” Konferencja została zorganizowana przez Instytut Zdrowia oraz Instytut Medyczny Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w dniu 9 maja 2022 r. Na konferencji wygłoszono 96 referatów, a prelegenci reprezentowali 31 ośrodków naukowych z Polski, Słowacji i Turcji. Prezentacje wyników badań odbyły się w 8 sesjach tematycznych i w jednej sesji plakatowej. W sesji „Fizjoterapia” Pan Bartłomiej Zalewski zajął I miejsce.

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021:

Studentka II-go roku Fizjoterapii, członek Koła Naukowego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Pani Agata Kretchmer przedstawiła artykuł pt. “Wpływ aktywności fizycznej na poziom zadowolenia z życia, wśród studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” na  XIX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości", która odbyła się on-line w dniu 20 września 2021 r. Konferencja została zorganzowana przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Student I-go roku Pielęgniarstwa, członek Koła Naukowego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Pan Patryk Winiarz przedstawił artykuł pt. “ Studiowanie w okresie pandemii w subiektywnej ocenie studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.” na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. “Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców” dnia 28 maja 2021 r. Konferencja została zorganizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.Powyższe prace zostaną przedłożone do druku.
 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019:

Student II-go roku Fizjoterapii, członek Koła Naukowego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Pan Jakub Zemełko reprezentując Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zajął II miejsce w kategorii „Studenci” na Young Scientist 13th International Conference of Young Scientists of the Academic Coordination Centre in the Euroregion Neisse w Jeleniej Górze. Konferencja została zorganizowana w dniu 16.05.2019 r. przez Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze przy współudziale Akademickiego Centrum Koordynacji w Euroregionie Nysy (ACC)

Pan Jakub przedstawił pracę pt :„Comparison of the body composition assessment of football players between 12-14 and 17-19 years old”. Artykuł zostanie przedłożony do recenzji i druku w Monografii stanowiącej zbiór opracowań po konferencji. Podsumowując niespełna roczną działalność studenta w Kole Naukowym, reprezentując KPSW będzie to już jego drugie czynne wystąpienie na konferencji i czwarta publikacja.

DYPLOM

zdjęcie

 

Studenci: Gabriel Gut i Jakub Zemełko czynnie uczestniczyli z ramienia Koła Naukowego reprezentując naszą uczelnię w VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Badania Naukowe w Pielęgniarstwie i Położnictwie” we Wrocławiu w dniu 5.04.2019. Przedstawili oni prace, które zostały opublikowane w Monografii.

1. Autorzy: Małgorzata Fortuna, Antonina Kaczorowska, Jacek Szczurowski, Gabriel Gut. (2019) Porównanie sprawności fizycznej pensjonariuszy DPS nieaktywnych I aktywnych fizycznie w przedziale wieku 70-80 lat – doniesienia wstępne. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, red. Izabella Uchmanowicz i Joanna Rosińczuk, Continuo, Wrocław 2019: 54-62.

2. Autorzy: Małgorzata Fortuna, Antonina Kaczorowska, Jacek Szczurowski, Jakub Zemełko. (2019) Porównanie sprawności fizycznej pensjonariuszek DPS nieaktywnych i aktywnych fizycznie w przedziale wieku 70-80 lat – doniesienia wstępne. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, red. Izabella Uchmanowicz i Joanna Rosińczuk, Continuo, Wrocław 2019: 63-70.

Członkowie Koła Naukowego współuczestniczyli w przygotowaniu poniżej wymienionych prac, które zostały opublikowane.

1. Autorzy: Iwona Demczyszak, Dominika Włudarczak, Małgorzata Fortuna, Jakub Zemełko (2018) The middle – aged women motivations taking up fitness type physical activity. Journal of Education, Health and Sport. 8(11): 382-388.

2. Autorzy: Małgorzata Fortuna, Gracjan Socha, Jacek Szczurowski, Jakub Zemełko (2018) Comparison of anaerobic efficiency rating in football players groups of age range 12 – 14 and 17 – 18 years based on Wingate test. Journal of Education, Health and Sport. 8(12): 47-58.

3.  Autorzy: Iwona Demczyszak, Magdalena Czerniak, Małgorzata Fortuna, Gabriel Gut (2018) Types and circumstances of injury occurence at competitors practicing football. Journal of Education, Health and Sport. 8(11):446-457.

Powyższe artykuły z afiliacją KPSW promują naszą Uczelnie.

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

Po zakończeniu badań w ramach promocji naszej Uczelni zostały  opracowane i poddane recenzjom prace naukowe z udziałem studentów z Koła Naukowego:

1) Grzegorz Marciniak (Fizjoterapia)

2) Patryk Winiarz (Fizjoterapia)

3) Kamil Walczewski (Fizjoterapia)

4) Tomasz Zabłocki (Fizjoterapia)

5) Dagmara Pałasz (Dietetyka)

 

W tym roku akademickim zostały opublikowane w znaczących czasopismach naukowych następujące prace:

1) Małgorzata Fortuna, Grzegorz Marciniak, Elżbieta Guszul, Iwona Demczyszak Wpływ usprawniania fizjoterapeutycznego na ruchomość obręczy barkowej u kobiet po zabiegu oszczędzającym i radykalnym leczeniu raka piersi. Perspektywy rozwoju fizjoterapii. Pod red. Marka Kilijańskiego PTF Pabianice 2017,t.1; str.71-79

2) Małgorzata Fortuna, Jacek Szczurowski, Patryk WiniarzKamil Walczewski, Iwona Demczyszak Estimating the level of aerobic capacity at the palyers during preparatory period. Journal of Education, health and Sport. Vol.8, nr.3, 2018 , pp. 242-252

3) Małgorzata Fortuna, Jacek Szczurowski, Tomasz ZabłockiDorota Pałasz, Iwona Demczyszak Esitmation of evaluation some spirometric’s parameters of football players during preparation period. Journal of Education, health and Sport. Vol.8, nr.6, 2018 , pp. 69-79

 

STUDENCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Z ZAKRESU FIZJOLOGII WYSIŁKU NA IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI JAGIELLOŃSKA WIOSNA FIZJOTERAPII – WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ

25-26 maja 2018 odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja miała miejsce w Collegium Medicum w Krakowie. Wzięli w niej udział studenci III roku kierunku  fizjoterapia – członkowie Studenckiego Koła Naukowego z Zakresu Fizjologii Wysiłku. Studenci zaprezentowali prace badawcze pisane pod kierunkiem opiekuna Koła Naukowego Pani doktor Małgorzaty Fortuny:

 

1) Wpływ rehabilitacji ruchowej na poziom wydolności fizycznej u pensjonariuszy DPS – doniesienia wstępne - PRACA WYRÓŻNIONA

Autorzy: Małgorzata Fortuna, Antonina Kaczorowska, Jacek Szczurowski, Kamil Walczewski

2) Porównanie wydolności fizycznej kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70-80 lat – badania pilotażowe

Autorzy: Małgorzata Fortuna, Antonina Kaczorowska, Jacek Szczurowski, Patryk Winiarz, Aleksandra Katan

 

Prace prezentowane przez studentów: Kamila Walczewskiego i Patryka Winiarza wzbudziły zainteresowanie i żywą dyskusję. Studenci stanęli na wysokości zadania odpowiadając rzeczowo na pytania członków komisji oraz uczestników. Obydwie prace zostały docenione przez komisję oceniającą. Problemem stało się założenie, że tylko jedną pracę spośród prezentowanych można wyróżnić i nagrodzić. Nagrodę przyznano studentowi naszej uczelni Kamilowi Walczewskiemu. Gratulacje i życzenia sukcesów przekazała Pani Przewodnicząca Komitetu Naukowego Prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek oraz Pani Przewodnicząca Obrad Prof. dr n. med. Małgorzata Schlegel-Zawadzka.

 

Plan na rok 2017/2018

Przeprowadzenie badań z zakresu fizjologii wysiłku zgodnie z zainteresowaniami zaproponowanymi przez studentów w konsultacji z Opiekunem Koła.

Przedstawienie wyników na tematycznych konferencjach pod koniec semestru letniego, opublikowanie prac, promowanie działalności naukowej naszej Uczelni.

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 odbywały się cykliczne spotkania w pracowni fizjologii s.11 oraz w Hali Wielofunkcyjnej, gdzie studenci Koła Naukowego Wydziału Przyrodniczego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego wykonali następujące prace:

Studenci:

Kamil Golian, Natalia Baczyńska, Kaludyna Rusnarczyk współuczestniczyli w przygotowaniu prac, które przedstawili na tematycznych konferencjach w ubiegłym roku akademickim. W obecnym roku prace zostały przedstawione do druku w Zeszytach Naukowych KPSW

Adrian Markiewicz, Gracjan Socha, Kamil Walczewski, Patryk Winiarz, Tomasz Zabłocki, Dagmara Pałasz, Joanna Karniauczestniczyli w badaniach wydolnościowych w ramach promocji naszej Uczelni w dniach:12-13.01.2017 oraz 6-7.04.2017. Badania zostały przeprowadzone na piłkarzach z klubów: KKS Jelenia Góra, Lotnik Jeżów Sudecki, Granica Bogatynia, Olimpia Kowary. Testy były prowadzone w kierunku oceny okresu przygotowawczego u piłkarzy. Organizacją powyższych działań zajął się wykładowca KPSW Pan Leszek Harapin.

Gracjan Socha, Kamil Walczewski, Patryk Winiarz, Tomasz Zabłocki przedstawili prace:

  1. Porównanie oceny wydolności anaerobowej u piłkarzy w przedziale wieku 12-14 lat oraz 17-18 lat na podstawie testu Wingate.
  2. Ocena kształtowania się poziomu wydolności tlenowej u piłkarzy w okresie przygotowawczym.
  3. Ocena poziomu wydolności tlenowej u piłkarzy w zależności od stażu wytrenowania.
  4. Ocena kształtowania się parametrów spirometrycznych u piłkarzy w okresie przygotowawczym.

Prace zostały zaprezentowane na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu.”w Rzeszowie, 20-21 kwietnia 2017 r. w przyszłości zostaną przedstawione do druku w Sci.Rev.Phys.Cult.

Grzegorz Marciniakzaprezentował pracę ptWpływ usprawniania fizjoterapeutycznegona ruchomość obręczy barkowej u kobiet po zabieguoszczędzającym i radykalnym leczeniu raka piersi na XII Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapiidn. 25-26.11.2016 w Pabianicach. Praca zostanie opublikowana w Monografii Fizjoterapii Polskiej.

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Studenci przedstawiali referaty na następujących konferencjach:

20-21.05.2016 IV Międzynarodowa Konferencja Wiosna Fizjoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Referat: Kinesiotaping – niefarmakologiczna metoda leczenia bólu w dyskopatii lędźwiowej.

26.04.2016 IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Referat: Uszkodzenia więzadeł krzyżowych kolana - studium jednego przypadku.

26.04.2016 IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Referat: Poziom wydolności tlenowej studentów KPSW w Jeleniej Górze w zależności od stylu życia. Student zdobył III miejsce w przeglądzie krajowym.