tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kierunki

Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia Kierunki studiów Usuń Filtry
Pielęgniarstwo - studia magisterskie

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne Studia trwają: 2 lata (cztrery semestry) Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister Ukończenie studiów II stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktorskich).   Więcej informacji o kierunku Pielęgniarstwo>>>

Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów) Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat  Przyporządkowanie kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się  na kierunku.   Więcej informacji o kierunku Pielęgniarstwo>>>