tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Prawo w ochronie zdrowia

Nazwa studiów: Prawo w ochronie zdrowia
Forma studiów: studia online
Liczba semestrów: 2 semestry 

Cel studiów: 
Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa ochrony zdrowia. Studia umożliwią uczestnikom zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu podstaw prawa i dziedzin, które są niezbędne do odpowiedniego zrozumienia, interpretacji i zastosowania przepisów prawa związanych z ochroną zdrowia. Absolwenci posiądą wiedzę z zakresu prawa farmaceutycznego i przepisów związanych z ochroną zdrowia psychicznego człowieka, organizacji systemu ochrony zdrowia z Polsce i Unii Europejskiej, zasad wykonywania zawodów medycznych, odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, praw i obowiązków pacjentów, etyki w zawodach medycznych, zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej, prawnych aspektów promocji zdrowia oraz edukacji prozdrowotnej,  a także wybranych aspektów bioetyki, co pozwoli absolwentom uzyskać umiejętność organizowania działalności medycznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo tak pacjentów i personelu medycznego.

Dla kogo? 
Osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, zainteresowani tematyką zagadnień prawnych w obszarze ochronie zdrowia ludzkiego, w szczególności: specjaliści zdrowia publicznego, lekarze, pielęgniarki, dietetycy, menedżerowie oraz osoby zarządzające placówkami medycznymi.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
- zna przepisy dotyczące prawa wykonywania zawodu medycznego i odpowiedzialności zawodowej,
- zna i rozumie hierarchię aktów prawnych stanowiących źródła prawa w polskim systemie prawa,
- wykazuje znajomość i zrozumienie aktów prawnych, składających się na prawo ochrony zdrowia – w stopniu niezbędnym dla wykonywania zawodu medycznego,
- posiada orientację w zakresie instytucji prawa karnego i cywilnego, a w szczególności będących wyznacznikami granic odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia medycznego,
- dysponuje ogólną wiedzą z zakresu dziedzin prawa kształtujących funkcjonowanie w zawodach medycznych w sposób pośredni (prawo europejskie, prawo pracy, prawo spółek)
- potrafi dokonywać oceny aspektów prawnych czynności wykonywanych rutynowo w codziennej działalności medycznej i związanej z nią działalności zarządcze oraz postępować w sposób adekwatny do tych ustaleń,
- rozumie prawa pacjenta.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in: dr Adam Banaszkiewicz – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych. Dr Leszek Malkiewicz - dr nauk medycznych i nauk prawnych. Lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Biegły sądowy z zakresu Medycyny Wewnętrznej i Medycyny Rodzinnej. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu medycyny i prawa, a także współautor monografii naukowych. Zainteresowany badaniami w obrębie  prawa człowieka. Anna Malkiewicz-Jaros - autorka i współautorka artykułów naukowych z obszaru praw człowieka i prawa konstytucyjnego. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, upadłościowego i naprawczego oraz prawa zamówień publicznych. Aktualnie obszarem zainteresowania badawczego jest problematyka związana z błędem lekarskim.

Zasady rekrutacji:
Złożenie w terminie kompletu dokumentów tj.: podania na studia, kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy przesłać na adres: dziekanatWNMiT@kans.pl

Cena: 3600 zł (możliwość płatności w ratach)

Pobierz podanie na studia podyplomowe
Pobierz plan studiów