tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Fizjoterapia

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie*

Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają: 5 lat (dziesięć semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister**

Ukończenie studiów II stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktorskich).

* Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

** Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu.

Więcej informacji o kierunku Fizjoterapia >>>